Micro thu âm OSM-800 Platinum Series Condenser

1.900.000

Giá: 1.800.000

Cho phép đặt hàng trước

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống