Microphone MXL 990 HE Condenser

3.400.000

Đã bán: 2

Cho phép đặt hàng trước

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống