MXL 990/991 Recording Microphone Package

3.200.000

Cho phép đặt hàng trước

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống